Конверсия

Конверсия

Конверсия на превозно средство

Конверсията е съвкупност от всички видове дейности и работи, необходимите нови технически и програмни средства, монтажни и комплектовъчни детайли и конструкции, чрез които се определя и извършва преустройството на автомобил с ДВГ в 100% електромобил. В плана за прехода за „зелена“ икономика на България са направени до момента изследвания, които водят до извода, че конверсирането на автомобили е бъдещето, което трябва да следваме, за да се наложи на пазара тази съвременна екологична услуга и съответно да се увеличи нейното търсене.

Автомобилни групи,

подлежащи на Конверсия

Автомобилни групи, подлежащи на Конверсия

ПЪРВА ГРУПА

Renault
Toyota
Nissan
Dacia

ВТОРА ГРУПА

Audi
Shkoda
Volkswagen
Seat

 трета  ГРУПА

Peugeot
Citroën
Opel
fiat

четвърта група

ford
Kia
Honda
Alfa Romeo

Система за конверсиране

Система за конверсиране

Компоненти

1. Електрически безчеткови двигатели – общо 2 бр. със захранващо напрежние от 72V.

2. Доработени задни джанти за монтаж към електродвигателите.

3. Вакуум помпа за спирачките работеща на 12V когаро не работи двигателят с вътрешно горене.

4. Акумулатор литиево-йонен за задвижване на двигателите.

5. Контролери за управление на електрически двигатели.

6. Безжична Bluetooth комуникация на операционна система Android, която следи режима на работа на двигателите.

7. Електронен модул за конверсия на сигнала от педала за газ към йонтролерите на елелктродвигателите.

8. Конверсия на ръчната спирачка като се доработва до електро механична с кранове за електрическо задвижване на 12 V.

9. Добавяне на фотоволтаичен панел за зарядка на батерията при слънчево време.

10. Контролер MPPT за зареждане на батерията.

11. Панел за управление в електрически режим – превключвател за посоката на движение, индикатор за ниво на батерията, електрическа спирачка, контактен ключ за електрически режим и превключване на автоматична трансимисия (Автомат).

Етапи на работа

Извършването на конверсията протича в няколко жизнено важни етапа и е важно да се обърне внимание на тях.

Извършването на конверсията протича в няколко жизнено важни етапа и е важно да се обърне внимание на тях.

Клиентът се запознава с дейността и информацията, описана в сайта и прави собствени изводи;

Клиентът посещава специализиран сервиз или наш офис, за да се запознае с подробностите. В случаи на желание и възможност, му се дава възможност да се увери и да види на тестово каране предимствата, за да има максимална яснота за това в какво би инвестирал по най-правилен начин парите си.

Обсъждане на нуждите и желанията на клиента и подбор на най-оптималната мощност, цена и качество на електродвигателите, и акумулаторните батерии.

Клиента еднолично взима решение дали предложените оферти, условия и параметри го устройват като подписва предварителен договор за доставка на компоненти и части и заплаща сумата.

При доставка на части и компоненти се подписва тристранен договор между клиента като възложител, фирма „Експертите“ ЕООД като изпълнител и доставчик на частите, притежател също на патентни права за този вид конверсия от ДВГ в електроавтомобил. От трета страна се представлява от специализиран сервиз, който поема ангажимента да извърши монтажа, обучението на клиента и да даде гаранция за безпроблемната работа.

Следващите възможни етапи се извършват само и единствено между специализираният сервиз и клиента като това могат да бъдат: профилактика, разширяване на мощността на акумулаторната батерия, допълнителна електрозахранване чрез соларен панел, гаранционна и след гаранционна поддръжка или каквото и да е  друго техническо решение.

Всички правила и детайли са описани в тристранния договор между страните, регламентиращ правилното функциониране на отношенията и задълженията между трите страни.