Обучение

Качествената информираност и отговорното отношение на собственика на конверсираният автомобил, е гаранция за сигурност, безавариен път и безпроблемна поддръжка.

Обучение

Качествената информираност и отговорното отношение на собственика на конверсираният автомобил, е гаранция за сигурност, безавариен път и безпроблемна поддръжка.

Обучение на автосервизи

Обучението става в специализирани сервизи като се  разглежда подробно механическата доработка и електрическото конверсиране на автомобила. Повече подробности при записване и представяне на автосервиза.

Обучение на автомонтьори

След удобрение на кандидатурата на автомонтьора, обучението се извършва с десет часа теория и практическо обучение при доработката.

Обучение на бъдещи собственици

Най-удачния начин за  oбучение на бъдещите собственици е след като са подписали тристранния договор и са заплатили авансово, доставката на компоненти. В повечето случаи, обучението се извършва от специализирания сервиз, който ще извърши конверсията на автомобила. Обучение се прави и по време на тестовото каране от специализирания сервиз.